അഹമ്മദാബാദ് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ “നവപൂജിതം“ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

നവജ്യോതിശ്രീ കരുണാകരഗുരുവിന്റെ 86 -‍മത് ജന്മദിന വേളയിൽ ലോകം മുഴുവനായി ഒരു മാസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ‘നവപൂജിതം’ ആഘോഷം അഹമ്മദാബാദ്