അസമിലെ പോലെ പൗരത്വ ബില്‍ മണിപ്പൂരിനും വേണം; ആവശ്യവുമായി മണിപ്പൂര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി

ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി പത്തു തടവറകള്‍ കൂടി പുതുതായി പണിയാനൊരുങ്ങുകയാണ് അസം സര്‍ക്കാര്‍.