അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ പല നന്മകളും ഉണ്ടായി: ഉമ്മൻചാണ്ടി

പത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വലുതാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ പല നന്മകളും ഉണ്ടായെങ്കിലും പത്രങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സെൻസറിങ് ഒരു വലിയ പോരായ്മയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നത്...

വെട്ടുക്കിളി ശല്യം നിയന്ത്രണാതീതം; ദേശീയ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താന്‍

ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ 730 കോടി രൂപയുടെ കർമ്മ പദ്ധതിയും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.