ആരുടെയൊപ്പം അഭിനയിക്കാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്; വെളിപ്പെടുത്തി പാർവതി

ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിച്ചാൽത്തന്നെ അത് തനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് പാർവതി പറയുന്നു.