നാരദാ സ്റ്റിംഗിലുൾപ്പെട്ട രാജ്യസഭാ എം പി മുകുൾ റോയ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നും രാജി വെച്ചു

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും രാജ്യസഭാ എം പിയുമായ മുകുൾ റോയ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ