മുന്‍ മംഗോളിയന്‍ പ്രസിഡന്റിന് നാലു വര്‍ഷം തടവ്

അഴിമതിക്കേസില്‍ മുന്‍ മംഗോളിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് നമ്പാര്‍ എന്‍ക്ബത്യാറിന് കോടതി നാലു വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഏഴു വര്‍ഷം തടവാണ് വിധിച്ചതെങ്കിലും