ഇതാണ് ‘നനവ്’; കേരള പ്രൗഡിയോടെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമായി വെറും 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിര്‍മ്മിച്ച മണ്‍സൗധം

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ചക്കരക്കല്ല് എന്ന സ്ഥലത്തെ’നനവ്’ എന്ന വീട് നേരിട്ട് കാണുന്നവരുടെ കണ്ണില്‍ അത്ഭുതം വിരിയും. വെറും മണ്ണില്‍ തീര്‍ത്ത