ഡീസല്‍ വില നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളഞ്ഞു

ഡീസലിന്റെ  വില നിയന്ത്രണം എടുത്തുകളയുന്നതില്‍  ധാരണയായതായി  കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി  നമോ നാരായണ്‍ മീന  രാജ്യസഭയില്‍  അറിയിച്ചു.  എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച്