കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന എല്ലാ വൈറസുകള്‍ക്കും പരിഹാരമായി; വരുന്നു ‘നമോ’ ആന്റിവൈറസ്

ഇന്ത്യന്‍ ഐടി കമ്പനിയായ ഇന്നവേസന്‍ ഒരു പുതിയ ആന്റി വൈറസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. നമോ ആന്റി വൈറസ്. നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന