മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംവാദ പരിപാടിയായ `നാം മുന്നോട്ടി´ൽ നിന്നും സി ഡിറ്റിനെ ഒഴിവാക്കി; കൈരളി ചാനൽ ഇനി പരിപാടി നിർമ്മിക്കും

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ നിര്‍മാണ ഏജന്‍സിക്കായി പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു....