അന്നൊരു നവംബറില്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ചുവന്ന കൂത്തുപറമ്പില്‍ ഈ നവംബറില്‍ സി.പി.എം നേതാക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ എം. വി. രാഘവന്റെ സ്മൃതിമണ്ഡപം ഉദ്ഘാടനം

അന്നൊരു നവംബറില്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ചുവന്ന കൂത്തുപറമ്പില്‍ ഈ നവംബറില്‍ സി.പി.എം നേതാക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ എം. വി. രാഘവന്റെ

പരിയാരം:പിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുന്നണി വിടും

കണ്ണൂർ:പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് എം.വി രാഘവൻ.അല്ലെങ്കില്‍ യു.ഡി.എഫ്. വിടേണ്ടിവരുമെന്നും എം.വി.ആർ പറഞ്ഞു. നവംബര്‍ അഞ്ചിനു ചേരുന്ന യുഡിഎഫ്‌