ഓപ്പണ്‍ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ അടര്‍ത്തി കള്ളവോട്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു; കോൺഗ്രസിനെതിരെ എംവി ജയരാജന്‍

കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലെ പിലാത്തറയിലും എരമംകുറ്റൂരും കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേരത്തേ പുറത്തുവിട്ടത്.