ഇലാമാ പഴത്തിന്റെ കുരു കലക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം ഇന്ദ്രൻസേട്ടാ; ഒരു പ്രത്യേക തരം വിലയിരുത്തലാണ് അവരുടെ: അൽഫോൺസ് പുത്രൻ

പക്ഷെ ഏതാനും സമയത്തിന് ശേഷം അൽഫോൻസ് പുത്രൻ ആ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍; ‘ഹോം’ സിനിമയിലെ ഇന്ദ്രന്‍സിന്റെ ചിത്രവുമായി ഷാഫി പറമ്പില്‍

ഇന്ദ്രന്‍സ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഒലിവര്‍ ട്വിസ്റ്റിന്റെ ചിത്രം ഷാഫി ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചു