സ്വര്‍ണവില മുകളിലോട്ട്

സ്വര്‍ണവില വര്‍ദ്ധിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് വില കൂടുന്നത്. പവന് 40 രൂപ കൂടി 22,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിനു അഞ്ചു

പവന് 22,040 രൂപ

സ്വര്‍ണവില തിങ്കളാഴ്ചയിലെ വിലയില്‍ നിന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുരുന്നു. പവന് 22,040 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെ പവന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

സ്വര്‍ണത്തിനു വില കൂടി

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നു ദിവസത്തെ ഇടിവിനു ശേഷം സ്വര്‍ണവിപണി തിരിച്ചു കയറി. പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,120 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിനു

സ്വര്‍ണ വില കൂടി

സ്വര്‍ണത്തിന് വില കൂടി. പവന് 80 രൂപ കൂടി 22, 960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് പത്തു രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവാണുണ്ടായത്. ഒരു

പവന് 23,200 രൂപ

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും വര്‍ദ്ധിച്ചു. പവന് 120 രൂപ കൂടി 23,200 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 2,900 രൂപയിലാണ്

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ദ്ധന

ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉയര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില വര്‍ദ്ധിച്ചു. പവന് 280 രൂപ കൂടി 23,080 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്

ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22, 800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് വില കൂടി

ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്ന് പവന് 120 രൂപ കൂടി 22,920 ലെത്തി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി

Page 5 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9