വന്‍തോതില്‍ നികുതിവെട്ടിച്ചുവെന്ന് പരാതി; ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ്

ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗോകുലം ഫിനാന്‍സിന്റെ രാജ്യത്തെ വിവിധ ശാഖകളില്‍ ഒരേസമയം ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ്. ഇന്നു രാവിലെ രാവിലെ