ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹോട്ടലില്‍ തിരിച്ചറിയാതെ ദേഹപരിശോധന

പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെത്തിയ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കറിന് ആളറിയാതെ ദേഹപരിശോധന. മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നറിയാതെയാണു ഹോട്ടലിലെ സുരക്ഷാഭടന്‍ പരീക്കറിനെ പരിശോധിക്കാന്‍ തുനിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍