അടവി വഴി ഗവിയിലേക്കുള്ള അവിസ്മരണീയ യാത്രയ്ക്കുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ വാഹനങ്ങള്‍ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു

വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോന്നിയിലെ അടവിയിലൂടെ ഗവി യാത്രയ്ക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ സഞ്ചാരയോഗ്യമായി. ഇന്നു മുതല്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി

ഗവിയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാര നിരോധനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഗവിയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാര നിരോധനത്തിനെതിരെ സി.പി.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധം. ഇന്നലെ കിളിയെറി ഞ്ഞാന്‍കല്ല് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിലേക്കു മാര്‍ച്ചു നടത്തിയ