ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിന്‍ ഗതിമാന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ജൂണ്‍ ഒന്‍പതിന് ഓടിത്തുടങ്ങും

ഡല്‍ഹി-ആഗ്ര റൂട്ടില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനായ ഗതിമാന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ജൂണ്‍ ഒന്‍പതിന് ഓടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അധികൃതരുടെ