ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ ട്വറ്ററില്‍ ട്രെന്റിംഗ് ‘ഗോഡ്‌സെ അമര്‍ രഹേ’ ഹാഷ് ടാഗുകള്‍

'ഗോഡ് സെ അമര്‍ രഹേ' എന്ന ഹാഷ് ടാഗിലായിരുന്നു ട്വീറ്റുകള്‍. ഗോഡ്‌സെ ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ വീണ്ടും വിഭജിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന