`രാമയണക്കാറ്റേ….´: ചെണ്ടക്കാരുടെ നടുവിൽ വയലിനുമായി പെൺകുട്ടി: ഫ്യൂഷൻ്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന നിമിഷം

പഞ്ചാരിമേളത്തിൻ്റെ അപൂർവ്വ തലവുമായി ഒരു സംഗീതവിരുന്ന്. പയ്യന്നൂര്‍ കൊഴുമ്മല്‍ ശ്രീ മാക്കീല്‍ മുണ്ട്യക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ