രജിത് സാറിനെ ഫുക്രു പന്നീ പട്ടി തീട്ടം, കളളന്‍ ,വൃത്തികെട്ടവന്‍ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു; തീർക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കി ആലപ്പി അഷ്റഫ്

കമ്മീഷന്‍ അടിയന്തിരമായ് ഇടപെട്ട് എപ്പിസോട് കള്‍ പരിശോധിച്ച്, മനുഷ്യവകാശ ലംലനം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടികള്‍ എടുക്കണമെന്നു ,ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന