കൊവിഡ് കാലത്തെ മടക്കയാത്ര; 104 റഷ്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ യാത്ര തിരിച്ചു

അങ്ങനെ ഏറെ നാളത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവർ നാട്ടിലേക്ക്. 104 റഷ്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മോസ്കോയിലേക്ക് യാത്ര