ഫ്രാങ്ക്‌ലിന്‍ ട്രയിന്‍ നിര്‍ത്തിച്ചു, ഒരുകുല ചുവന്ന പൂക്കള്‍കൊണ്ട്

മംഗളൂരു- മഡ്ഗാവ് ഇന്റര്‍സിറ്റി എക്‌സ്പ്രസിനെയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളേയും മൂറുമനെ ഫ്രാങ്ക്‌ലിന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ് എന്ന കര്‍ഷന്‍ വന്‍ അപകടത്തില്‍ നിന്നും