അഞ്ചാം മന്ത്രി :ഫോർമുല മാധ്യമ സൃഷ്ടിയെന്ന് ചെന്നിത്തല

മുസ്ലീം‌ ലീഗിന്റെ അഞ്ചാം മന്ത്രി സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫോര്‍മുലയും യു ഡി എഫ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും  ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്ന