ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ സമ്മാനിക്കും

ന്യ്യൂഡൽഹി: 59-ആമത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ വിഗ്യാൻ ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും. ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹാമിദ് അൻസാരിയാണ്