മദ്ധ്യ ചിലിയില്‍ ഭൂകമ്പം

ചിലിയില്‍ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയില്‍ 7.2 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തില്‍ ആളപായമൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ പട്ടണമായ ടല്‍കയില്‍ നിന്ന്

പെറുവിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം:

ലിമ: പെറുവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിമയില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്‌ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 6.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ്‌ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന്‌ യുഎസ്‌