ആറ്റുനോറ്റ് വാങ്ങിയ െറനോ ഡെസ്റ്ററിന്റെ ചെറിയ തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കമ്പനിയെടുത്തത് 200 ദിവസം; സഹികെട്ട ഉപഭോക്താവ് ആ കാര്‍ തന്റെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് ദാനം നല്‍കി, പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍

‘ഫോര്‍ ദ അണ്‍സ്‌റ്റോപ്പബിള്‍ ന്യൂ ജനറേഷന്‍ ഇന്ത്യന്‍’ എന്ന പരസ്യവാചകവുമായെത്തി പേരെടുത്ത റെനോ ഡെസ്റ്ററിന്റെ ഉപഭോക്തൃ അവഗണനയ്‌ക്കെതിരെ രാജാസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള