തലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മദ്യലഹരിയിൽ കാറോടിച്ച് അപകടം: കുടുംബം പുലർത്താൻ കൂലിപ്പണിക്കിറങ്ങിയ തൊഴിലാളിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു

ബാരിക്കേഡും ലൈറ്റും വച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കേബിളിൻ്റെ കേടുപാട് തീർക്കാനുള്ള ജോലികൾ കരാർ ജീവനക്കാർ നടത്തിയത്....