കടിയേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിക്കാന്‍ മാത്രമുള്ളതല്ല ശസ്ത്രീയരീതികള്‍, കടിയേല്‍ക്കാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ്: വാവസുരേഷിൻ്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ

ഇപ്പോഴത്തെ ആശുപത്രി വാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും വാവ സുരേഷ് തന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഇത്തിരി ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അത്