അപേക്ഷിച്ചത് തെറ്റു തിരുത്തിയ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്; ലഭിച്ചത് നായയുടെ പടമുള്ള ഐഡി

വോട്ടര്‍ ഐഡി കാര്‍ഡിലെ പടത്തിന് ആളുമായി സാമ്യമുണ്ടാകില്ല എന്ന തമാശ ഏറെ പറയാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ സ്വന്തം