ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ബോഡോ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മ്യാന്‍മറില്‍ വെച്ചാണെന്ന് പിടിയിലായ ബോഡോ തീവ്രവാദി നേതാവ് ഡിങ്ക

ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബോഡോ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മ്യാന്‍മറില്‍ വെച്ചാണെന്ന് പിടിയിലായ ബോഡോ തീവ്രവാദി നേതാവ് ലിബിയോണ്‍ ബസുമതാരി