അസമിലെ പോലീസ് വെടിവെപ്പ് ; സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൂടുതല്‍ പോലീസ്- സി ആര്‍ പി എഫ് സേനകളെ വിന്യസിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

ഏകദേശം 800 ഓളം ആളുകളാണ് അസമിലെ ദാറംഗ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്‌ലിം സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.