പ്രേത ബാധ, വാസ്തു ദോഷം; ഏത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും ഗോമൂത്രം തളിച്ചാല്‍ മതി; പ്രസ്താവനയുമായി യുപി ക്ഷീര വികസന മന്ത്രി

ചാണകം വാങ്ങാനും അത് പാചകവാതകമാക്കി മാറ്റുന്ന കമ്പനികള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ധരംപാല്‍ സിംഗ് പറഞ്ഞു.