ഇന്ത്യയിലെ കുത്തബ് മിനാറിന് സമാനമായ നേപ്പാളിലെ ഒമ്പത് നിലകളുടെ ധന്‍ഹാര ടവര്‍ ഭൂചലനത്തില്‍ തകര്‍ന്നുവീണു

രാവിലെയുണ്ടായ ഭൂചലനത്തില്‍ ദില്ലിയിലെ കുത്തബ് മിനാറിനു സമാനമായ നേപ്പാളിലെ ഒമ്പതു നിലകളുള്ള ധര്‍ഹരാ ടവര്‍ തകര്‍ന്നു. നാനൂറുപേര്‍ ടവറിനു താഴെ