ഒളിമ്പിക്‌സ് ബോക്‌സിംഗ്: ദേവേന്ദ്രോ സിംഗ് ക്വാര്‍ട്ടറില്‍

ഒളിമ്പിക്‌സ് ബോക്‌സിംഗ് 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ലൈഷ്‌റാം ദേവേന്ദ്രോ സിംഗ് ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തി. പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ മംഗോളിയന്‍ താരം സെര്‍ദാംബ