ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റുകള്‍ പോലും നിഷ്പ്രഭമാകുന്ന എസ്400 ആന്റി-ബാലിസിറ്റിക് മിസൈല്‍ഇന്ത്യയ്ക്ക്; അടുത്ത ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കൈമാറുമെന്ന് റഷ്യ

മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരം 18 മുതല്‍ 19 മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ മിസൈലുകള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്ന് റഷ്യന്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി