പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം തെളിയിക്കൽ ആഹ്വാനം; രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഇതൊന്നും പോരെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഇതൊന്നും പോരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രോഗ വ്യാപനം തടയാന്‍ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റുകള്‍ രാജ്യം