സംഗീത സംവിധായകൻ ദീപക് ദേവിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു

ഇന്നലെ നടന്ന വിവാഹ റിസപ്ഷനുശേഷം മുറിയിലെത്തി ആഭരണങ്ങൾ ജനലിനോടു ചേർന്നുള്ള ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു.