അവസാനം ഡെക്കാണു വിജയം

അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ശേഷം ഡെക്കാണിനു ആദ്യ വിജയം.പൂണെ വാരിയേഴ്സിനെ 18 റൺസിനു തകർത്താണു ഡെക്കാൺ സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം