മ്യാന്‍മറില്‍ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന റോഹിങ്ക്യന്‍ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ സമാധാന നൊബേല്‍ ജേതാവായ ഓങ് സാന്‍ സൂകി മൗനം വെടിയണമെന്ന് ദലൈലാമ

സമാധാന നൊബേല്‍ ജേതാവായ ഓങ് സാന്‍ സൂകി മ്യാന്‍മറില്‍ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന റോഹിങ്ക്യന്‍ മുസ്ലിംകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മൗനം വെടിയണമെന്നും റോഹിങ്ക്യകളുടെ രക്ഷയ്ക്ക്