മകന്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ തനിച്ചായ മരുമകളെ വിവാഹം ചെയ്തത് അമ്മായിഅച്ഛൻ; ചടങ്ങുകൾ നടത്താന്‍ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും

വിവാഹ ശേഷം രണ്ട് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് 2018ലാണ് ഗൗതം മരിക്കുന്നത്. ഈമരണ ശേഷവും യുവതി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽതന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട്