ദശപുഷ്പങ്ങള്‍

ഡോ. നിഷ എല്‍. ആര്‍ ഔഷധസസ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ കേരളത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സുപരിചിതമായവ വളരെക്കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളു. സംഖ്യയോട് ചേര്‍ത്ത് പറയുന്ന