മമതാ ബാനർജ്ജി പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു: ഗോർഖാ ജനമുക്തി നേതാവ് ബിമൽ ഗുരുംഗ്

പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജ്ജി നുണപ്രചാരണം നടത്തുകയും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗോർഖാ ജനമുക്തിമോർച്ച നേതാവ് ബിമൽ ഗുരുംഗ് ആരോപിച്ചു.

പോർക്കളമായി ഡാർജീലിംഗ്: ഗോർഖാലാൻഡ് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നാലുമരണം

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാർജീലിംഗിൽ പത്തുദിവസമായി തുടർന്നു വരുന്ന പ്രക്ഷോഭം ഇന്നലെ അക്രമാസക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് ഗോർഖാലാൻഡ് വാദികളും പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാലുമരണം. ഗോർഖാലാൻഡ്