അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കള്‍ മാംസഭുക്കുകളായി മാറിയെന്ന് ബിജെപി മന്ത്രി

അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കള്‍ മാംസാംഹാരം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി മന്ത്രി. ഗോവയിലെ മാലിന്യസംസ്‌കരണ വകുപ്പു മന്ത്രി മൈക്കിള്‍ ലോബോയാണ് പശുക്കളക്കുറിച്ച്