‘സംവിധാന്‍ സുരക്ഷാ സമിതി’ ; ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാന്‍ സമിതിയുമായി ഭീം ആര്‍മി

രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള സമര പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്‌ഷ്യം.