ജഗതിയെ ചികിത്സിക്കാൻ വെല്ലൂരിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാർ മിംസിലേക്ക്

കോഴിക്കോട്: കാറപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ജഗതിയുടെ  വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വെല്ലൂർ സി.എം.സി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി വിഭാഗത്തിലെ