മലയാള സിനിമയില്‍ ചരിത്രമെഴുതിയ ‘ക്ലാസ്‌മേറ്റ്‌സി’ലെ ആ പഴയ ക്ലാസ്‌മേറ്റ്‌സ് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു

മലയാള സിനിമയില്‍ ട്രെന്റ് സെറ്ററായ ‘ക്ലാസ്‌മേറ്റ്‌സ്’ സിനിമയിലെ ആ പഴയ ക്ലാസ്‌മേറ്റ്‌സ് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു. താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ ജനറല്‍