കൊറോണയല്ല അതിലും വലുത് വന്നാലും ചെങ്കൽച്ചുള തോൽക്കില്ല: ലോകം കണ്ടുപഠിക്കണം കോളനികളെന്നു മുദ്രകുത്തി മാറ്റിനിർത്തിയ ഈ ചെങ്കൽച്ചൂള മാതൃക

കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണിയിലാണ്. പൂന്തുറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരദേശമേഖലകൾ വെെറസ് കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ