പെണ്‍തെയ്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായ ‘ചായില്യം’ ഈ മാസം 31 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും

പെണ്‍തെയ്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായ ‘ചായില്യം’ എന്ന ചിത്രം ഈ മാസം 31 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. നായകനില്ലാത്ത ഈ ചിത്രത്തില്‍