സ്വിസ്‌ ബാങ്ക്‌ നിക്ഷേപം; ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരസ്യപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന്‌ കേന്ദ്രം

സ്വിസ്‌ ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന്‌ കേന്ദ്രം. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയമാണ്‌ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്‌. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള